IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Platobný styk / Nová regulácia v oblasti platobného styku – PSD2 a štandardy/usmernenia EBA pre PSD2  

Nová regulácia v oblasti platobného styku – PSD2 a štandardy/usmernenia EBA pre PSD2

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a spracovania kartových transakcií a compliance (legislatíva), ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii novej plánovanej regulácie v EÚ a s tým súvisiacimi predpismi. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s novou reguláciou v oblasti platobných služieb v priestore EÚ a EHP (PSD2), ako aj štandardmi a usmerneniami EBA pre implementáciu PSD2 v oblasti silnej autentifikácie, bezpečnej komunikácie, manažmentu a notifikácie závažných bezpečnostných incidentov.

Obsah seminára

 • Vysvetlenie finálneho textu legislatívy aj s možnými dopadmi na bankový sektor
  • Legislatívny výklad PSD2
  • Analýza dopadov PSD2 pre bankový sektor
  • Činnosť tretích strán a ich prístup na účet podľa PSD2 
  • RTS technické štandardy EBA pre silnú autentifikáciu a bezpečnú komunikáciu
  • Usmernenia EBA pre riadenie a notifikáciu závažných incidentov

Lektori

skúsený odborník v oblasti platobnej legislatívy EK EÚ

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail