IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Platobný styk / Bankové záruky a medzinárodné finančné podvody v oblasti bankových záruk  

Bankové záruky a medzinárodné finančné podvody v oblasti bankových záruk

Účastníci

Zamestnanci útvarov bánk a iných finančných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú bankovými zárukami, ako aj zamestnanci, ktorí potrebujú podrobné znalosti o postupoch a praxi pri spracovávaní záruk. 

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s aktuálnymi otázkami a skúsenosťami týkajúcimi sa vzrastajúceho významu použitia bankových záruk v medzinárodnom obchode, s príslušnými záväzkami a medzinárodnými zvyklostnými úpravami. Vysvetliť základné rozdiely medzi bankovou zárukou a ručením, ako aj v porovnaní so standby akreditívmi, rozobrať vypracovanie potrebnej dokumentácie záruk. V priebehu seminára sa účastníci oboznámia tiež s možnými medzinárodnými finančnými podvodmi, rizikami, podvodnými technikami a prevenciou v oblasti bankových záruk. 

Obsah seminára

  • aktuálne otázky a skúsenosti týkajúce sa používania bankových záruk v medzinárodnom obchode
  • záväzky a zvyklostné pravidlá podľa Jednotných pravidiel pre záruky na požiadanie
  • UNICATRAL – Dohoda o medzinárodných zárukách a standby akreditívoch
  • vypracovanie potrebnej dokumentácie záruk
  • možné medzinárodné finančné podvody v oblasti bankových záruk, modelové prípady

Lektori

odborníci z bankovej praxe z oblasti bankových záruk 

Dĺžka trvania

1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Cena

118 € bez DPH
141.6 € s DPH

Variabilný symbol

0757

Aktuálne termíny

20. 03. 2013

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail