IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Platobný styk / Back Office (Treasury Back office)  

Back Office (Treasury Back office)

Účastníci

Zamestnanci bánk a podnikov útvarov Back Office, junior obchodníci útvarov Treasury, ktorí potrebujú získať a rozšíriť si vedomosti z oblasti fungovania Back Office, vysporiadania Treasury operácií. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s  funkciou a zodpovednosťami útvaru Back Office, životným cyklom obchodu, s dôrazom na jeho včasné a bezchybné vysporiadanie a riziko, ktoré môže dobre fungujúci Back Office pozitívne ovplyvniť.

Obsah seminára

Funkcie Back Office

Popis životného cyklu obchodu

 • Tiket k obchodu
  • jednoznačné označenie obchodu
  • zaslanie inštrukcie FO-BO
  • platobné inštrukcie
  • verifikácia oprávnených osôb
  • uvoľnenie konfirmácií / platieb
  • rekonciliácia konfirmácií
 • Platby
  • valuta
  • splatnosť
  • platobné metódy
  • cut off times
  • netting (bilaterálny, multilaterálny)
  • CLS

Post-settlement povinnosti

  • konfirmačný proces
  • cash manažment
  • rekonciliácia nostro účtov
  • zaúčtovanie operácií
  • reklamácie (investigations)
  • reporting (NBS, iné útvary banky, materská banka)

Vplyv Back Office na rôzne druhy rizík, ktorým musí firma (banka, podnik) čeliť

Vnútorné kontrolné mechanizmy

Ako znížiť operačné riziko

Lektori

skúsený odborník v oblasti Back Office

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail