IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Ostatné / Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR)  

Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR)

Účastníci

Manažéri a zamestnanci bánk, poisťovní, finančných inštitúcií, obchodných spoločností, majitelia firiem, zamestnanci na úseku marketingu, ľudských zdrojov, obstarávania, IT, projektoví manažéri, produktoví manažéri, procesní manažéri, zamestnanci zodpovední za reporting.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov seminára s konceptom CSR ako dôležitým faktorom pre úspech a udržateľnosť biznisu.  Predstaviť im novú slovenskú legislatívu v oblasti reportovania CSR. Zorientovať ich v možnostiach reportovania a poskytnúť im konkrétne skúsenosti a praktické rady z reportovania CSR.

Obsah seminára

Čas Program
22.11.2017
 9:00 - 10:30

 

 • Privítanie a predstavenie.
 • Prečo je CSR a udržateľnosť témou dňa?
 • Ako to začalo a aký je vývoj? História CSR.
 • Čo  znamená podnikať udržateľne? Čo to vlastne je?
 • Ako vníma CSR verejnosť?
 • Čo nám môže CSR priniesť? Môžeme si dovoliť podnikať NEudržateľne? RoI CSR.

 

10:30 - 10:45   Prestávka
10:45 - 11:55
 • Partneri nielen v živote.
   Koncept partnerov-stakeholders vo  firemnom CSR.
 • Chceme si udržať a získať nových zákazníkov.
 • Potrebujeme spokojných zamestnancov a pritiahnúť talenty.
 • Chránime životné prostredie a vážime si svojich dodávateľov.
 • Sme dobrými susedmi a robíme biznis transparentne.

 

12:00 - 12:45
 • Obed

12:45 - 15:00

 

 • Ako si počína finančný sektor?
 • Inšpirujme sa - príklady CSR vo finančnom sektore

23.11.2017

9.00  - 10:30

 

 

 

 • EU požiadavky na reportovanie CSR
 • Legislatívne požiadavky o nefinančnom reportovaní na Slovensku
 • Reportovacie rámce CSR. Ktorý je pre nás najvhodnejší?
  • Koncepcia reportovania podľa GRI – najrozšírenejšieho reportovacieho rámca.
  • Špecifiká finančného sektora.
10:30 - 10:45 Prestávka

10:45 – 12:00

Workshop

 • Implementácia zodpovedného podnikania - čo všetko je potrebné.
 • Reportovať môžeme iba to čo robíme.
 • Zavedenie procesu CSR.
 • Praktické rady a tipy.
13:00 – 15:00
 • Konkrétne skúsenosti z reportovania prvej slovenskej banky.
   Hosť: p. Martina Slezáková, VÚB
 • Otázky a odpovede.
 • Dotazník a záver.

Lektori

Ing. Beata Hlavčáková – v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka spoločnosti CSR Slovensko s.r.o. Má dlhoročné a praktické skúsenosti s prípravou stratégii CSR, dizajnovaní, vedení a analýzach partnerských dialógov, maticiach významnosti, v nastavovaní procesov, príprave a auditovaní  reportov udržateľnosti.

V spoločnosti Orange Slovensko, (kde pôsobila ako šéfka marketingu a ako Brightfuture Director riadila rebranding spoločnosti z Globtelu na Orange), zaviedla proces CSR a realizovala prvý CSR report na Slovensku, implementovala etický kódex a pôsobila ako etická poradkyňa, zaviedla systém environmentálneho riadenia ISO 14001 a systém CSR riadenia dodávateľského reťazca.  Sedem rokov zastávala pozíciu výkonnej riaditeľky BLF, kde nastavila strategické smerovanie BLF, navrhovala stratégie CSR firiem, viedla EU projekt o implementácii CSR do SMEs. Bola členkou výboru Global Compact Slovensko, prednášala o CSR, pripomienkovala ISO 26000 a ako certifikovaná trénerka  participovala na tvorbe slovenskej verzie reportovacieho rámca GRI.

Dĺžka trvania

2 dni

Cena

223.6 € bez DPH
268.32 € s DPH

Variabilný symbol

1500

Aktuálne termíny

22. - 23. 11. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2015

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail