IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Ostatné / BANK’S FINANCIAL ANALYSIS AND BUSINESS MODEL ASSESSMENT  

BANK’S FINANCIAL ANALYSIS AND BUSINESS MODEL ASSESSMENT

Podujatie v anglickom jazyku.

Účastníci

Zamestnanci finančného sektora na oddeleniach risk manažment, zamestnanci zapojení  do ICAAP, do obchodného plánovania, CFO, CRO, osoby zodpovedné za bankový dohľad a všetci ďalší záujemcovia o problematiku.  

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s popisom činností v rámci BMA (Business Model Assessment) procesu obohatené o skúsenosti EY s BMA procesom.

Obsah seminára

  • Úvod.
  • Ciele BMA.
  • Príprava na BMA.
  • EY postrehy/skúsenosti.
  • BMA ako príležitosť k optimalizácií obchodného modelu.

Harmonogram

prezentácia:                 8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:                 9.00 h – 13.00 h

Lektori

David VODIČKA - od roku 2011 pôsobí v spoločnosti EY, v súčasnosti  ako manažér Financial Advisory Team-u, predtým pracoval v GE Money Bank v Českej republike na finančnom oddelení a oddelení risk manažmentu. Je držiteľom certifikátu Global Association of Risk Professionals.

 

Martin MAJDLOCH –od roku 2004 pôsobí v spoločnosti EY, v súčastnosti ako Executive Director in Financial Services Advisory Division. Súčasne je členom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) a tiež Českej asociácie Treasury.

Cena

200 € bez DPH
240 € s DPH

Variabilný symbol

1432

Aktuálne termíny

30. 05. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail