IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Úvod do forenznej analýzy  

Úvod do forenznej analýzy

Účastníci

Vrcholoví a bezpečnostní manažment bánk a finančných organizácií, interní audítori, vedúci útvarov interného auditu, zamestnanci správy informačných systémov, a skupiny špecialistov technických analýz a ďalší zamestnanci, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z danej problematiky. 

Cieľ

Oboznámiť účastníkov so základnými informáciami, o úlohe a prínosoch forenznej analýzy z pohľadu ISO/IEC 27002:2005, kto ju môže vykonávať, aký je jej prínos v procese šetrenia bezpečnostných incidentov. Kedy je vhodné forenznú analýzu urobiť, aké sú prístupy k jej prevedeniu ako aj prínosy pre banky a finančné inštitúcie. 

Obsah seminára

 • základné princípy forenznej práce
 • miesto forenznej analýzy IS/IT z pohľadu ISO/IEC 27002:2005
 • miesto forenznej analýzy IS/IT v procese reakcií na bezpečnostné incidenty
 • účel prevedenia forenznej analýzy IS/IT
 • základná metodika forenznej analýzy IS/IT
 • príprava
 • zber informácií a vyhodnotenie
 • formulácia záverov
 • prínos forenznej analýzy IS/IT
 • nároky a požiadavky na zamestnancov a techniku
 • právne aspekty prevedenia forenznej analýzy IS/IT

Lektori

špecialista z danej problematiky z Českej republiky 

Dĺžka trvania

1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail