IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001  

Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001

Účastníci

Bezpečnostní manažéri, manažéri a administrátori informačnej bezpečnosti, IT manažment, IT administrátori, interní audítori, projektoví manažéri, manažéri kvality a všetci, ktorí si chcú rozšíriť a systematizovať svoje znalosti z informačnej bezpečnosti.

Cieľ

Vysvetliť podstatu a prínosy zavedenia systému riadenia informačnej bezpečnosti vo finančnej inštitúcii, opísať jednotlivé procesy a súvisiace bezpečnostné opatrenia, poukázať na praktické možnosti ich nasadenia a navrhnúť možnosti pre rozdelenie kompetencií a povinností súvisiacich s informačnou bezpečnosťou medzi organizačné útvary a pracovné pozície finančnej inštitúcie. Účastníci sa dozvedia o postupe budovania informačnej bezpečnosti, od ohodnotenia rizík, vytvorenia bezpečnostnej politiky, až po zavedenie certifikovaného systému manažérstva informačnej bezpečnosti. Vysvetlíme štruktúru a možnosti využitia súvisiacich medzinárodných štandardov a metodík.

Obsah seminára

  • PDCA Model
  • Zavedenie systému riadenia informačnej bezpečnosti
  • Prevádzka systému riadenia informačnej bezpečnosti
  • Monitorovanie a preskúmavanie systému
  • Údržba a zlepšovanie
  • Zodpovednosť manažmentu
  • Implementácia cieľov riadenia a opatrení informačnej bezpečnosti

Lektori

certifikačný audítor a konzultant systému informačnej bezpečnosti s praktickými skúsenosťami s implementáciou a auditom informačnej bezpečnosti v privátnej sfére aj v štátnych inštitúciách

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail