IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu v bankovníctve/finančných službách  

Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu v bankovníctve/finančných službách

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, do ktorých agendy patria opatrenia banky, resp. finančnej inštitúcie proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Je vhodný tiež pre zamestnancov útvarov interného auditu, pracovníkov pôsobiacich v oblasti boja proti podvodom, pracovníkov pobočiek a expozitúr a ďalších zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a uzatvárajú obchody.

Cieľ

Naučiť účastníkov resp. ich oboznámiť:

 • Ÿ  s formami a metódami prania špinavých peňazí a financovania terorizmu  v bankovníctve a finančných službách
 • Ÿ  s indikátormi prania špinavých peňazí a typickými formami NOO pre oblasť bankovníctva a finančných služieb,
 • Ÿ  s možnými scenármi pre nastavenie automatického monitorovania potenciálnych NOO,
 • Ÿ  so zákonnou úpravou v AML/CTF oblasti so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností,
 • Ÿ  so spôsobom ohlasovania NOO a realizáciou zdržania neobvyklej obchodnej operácie,

Obsah seminára

1.blok:

 • Ÿ  definovanie pojmov, modelové prípady prania špinavých peňazí
 • Ÿ  charakteristika foriem a metód prania špinavých peňazí
 • Ÿ  indikátory a typické formy NOO
 • Ÿ  možné scenáre pre nastavenie automatického monitorovania potenciálnych NOO

2.blok:

 • Ÿ  zákonná úprava v oblasti AML/CTF so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
 • Ÿ  spôsob ohlasovania NOO a realizácia zdržania NOO
 • Ÿ  problematika ohlasovania opakovaných NOO a rizikovosť klienta

3. blok:

 • Ÿ  rozbor prípadov prania špinavých peňazí – spätná analýza možnej včasnej identifikácie a rizikových faktorov
 • Ÿ  podvodné transakcie a postup pri ich riešení
 • Ÿ  diskusia, otázky

Lektori

Ing. Daniel Gabčo, špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu (finančná polícia), spoluautor AML zákona, v súčasnosti pôsobiaci v bankovníctve.

Dĺžka trvania

1 deň 

Cena

117 € bez DPH
140.4 € s DPH

Variabilný symbol

1595

Aktuálne termíny

18. 05. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail