IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Riadenie rizika podvodov  

Riadenie rizika podvodov

Riadenie rizík podvodného konania, nastavenie a implementácia preventívnych opatrení

Účastníci

Vedúci oddelení interného auditu a členovia auditného výboru. Interní audítori, compliance špecialisti a pracovníci oddelení vnútornej kontroly, vyšetrovatelia podvodov, risk manažéri a personalisti zodpovední za výber nových zamestnancov. 

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s jednotlivými typmi hospodárskej kriminality. Spoznať hlavné motívy k spáchaniu podvodu, charakteristiku ľudí, ktorí páchajú podvody. Naučiť sa rozpoznať indikátory podvodného konania. Prejsť metodológiu testovania rezistencie organizácie proti riziku podvodu. Naučiť sa používať efektívne nástroje a techniky pre znižovanie rizika podvodov. Na základe premietania tréningového programu „Fraud and the Tone at the Top“ diskusia na tému významu firemnej kultúry a „tónu zhora“ v boji proti hospodárskej kriminalite. 

Obsah seminára

 • Podvod – riziko činnosti organizácie
  • formy a vznik škôd spôsobených vo firmách podvodným konaním
  • motív, postoj a príležitosť k spáchaniu podvodu
 • Systém klasifikácie hospodárskej kriminality – typy podvodov
  • zneužitie aktív (hotovosti, zásob, ostatných aktív)
  • schémy podvodov vo finančných výkazoch a ostatných dokumentoch
  • korupcia
  • zaradenie skutočných príkladov podvodov do jednotlivých kategórií
 • Odhalenie podvodného konania – indikátory. Postupy testovania rezistencie organizácie proti riziku podvodov
  • indikátory hospodárskej kriminality (Red Flags)
  • test rezistencie organizácie proti riziku podvodov
  • rozdiely v charakteristikách spoločností s vysokým a nízkym potenciálom k podvodom
 • Riadenie rizika podvodov. Nastavenie a implementácia preventívnych opatrení
  • etický kódex a „Tón zhora“
  • oddelenie právomocí
  • nastavenie kontrolných opatrení, anonymné informačné linky, screening budúcich zamestnancov
  • diskusia skúseností s jednotlivými preventívnymi opatreniami

Lektori

odborník z oblasti interného auditu

Dĺžka trvania

1 deň 

Cena

192.3 € bez DPH
230.76 € s DPH

Variabilný symbol

0717

Aktuálne termíny

17. 01. 2013

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail