IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Prevencia zamestnaneckých podvodov – lekcie z podnikovej sféry  

Prevencia zamestnaneckých podvodov – lekcie z podnikovej sféry

Účastníci

Interní audítori vo finančných inštitúciách, vedúci pracovníci zodpovední za prevenciu podvodov a compliance a ďalší zamestnanci, ktorí si pre výkon svojej práce potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti. 

Cieľ

Predstaviť efektívne nástroje prevencie podvodov, ktoré umožňujú účinne odhaľovať a zároveň minimalizovať riziko vzniku podvodného konania v organizácii. Na príklade globálnej skupiny spoločností predstaviť prístup manažmentu spoločnosti, využívanie jednotlivých prevenčných nástrojov a poskytnúť praktické skúsenosti z vytvorenia a využívania prevenčného systému. Pomocou štatistických údajov poukázať na význam riadenia rizika podvodov a porovnať stav na Slovensku so zahraničím. 

Obsah seminára

 • Prečo potrebujeme kontrolný systém proti podvodom?
  • podvody – definícia, mýty a fakty
  • pojem prevencie
  • základné piliere prevencie
  • etika
 • Je realita naozaj tak zlá?
  • výsledky prieskumu o výskyte podvodov na Slovensku - porovnanie s inými krajinami
 • úloha štatutárnych orgánov a manažmentu v prevencii podvodov
 • ako na podvody – nástroje detekcie a prevencie podvodov
  • Fraud Risk Assessment
  • Backgroundcheck – získanie a preverovanie informácií o subjektoch
  • Pre – employment screening nových zamestnancov
  • testovanie transakčných portfólií a vyhľadávanie neštandardnosti
  • Whistle – blowing
  • vzdelávanie zamestnancov
  • kultúra prevencie podvodov
  • interné kontroly proti podvodom
 • odporúčania na zlepšenie kontrolného systému
 • praktický príklad – funkčný systém kontrol proti podvodom v globálnom podniku
 • zmysel kontrolného systému
  • existencia podvodov
  • minimalizácia škôd
 • postoj majiteľov a manažmentu ku kontrolnému systému
 • potvrdenie platnosti
  • podvody v praxi
  • odhalenie
  • vyšetrovanie
 • aplikácia
  • Ako dobre rozumiete svojmu podnikaniu?
  • Pro-aktívnosť v prevencii a odhaľovaní podvodov
  • Kultúrna diverzifikácia
  • Zamestnanci ako súčasť kontrolného systému
  • Rola interného auditu vo funkčnom systéme interných kontrol
  • Pridaná hodnota interného audítora
  • Genéza kontrolného systému
  • Spolupráca so špecialistami – Viete čo potrebujete?

Lektori

špecialisti z danej problematiky z Českej republiky 

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail