IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Poistné riziko spojené s trestnou zodpovednosťou právnických osôb  

Poistné riziko spojené s trestnou zodpovednosťou právnických osôb

Účastníci

- členovia manažmentu právnických osôb, právnici, vedúci zamestnanci zodpovední za compliance, risk assessment, produktoví manažéri

Cieľ

Od 01.01.2017 je účinná novela zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (TZPO), ktorá substantívne rozširuje katalóg trestných činov právnickej osoby o množstvo ekonomickej trestnej činnosti, čím sa súčasne radikálne rozšíril okruh rizikových subjektov. Na seminári vysvetlíme rôzne možné spojenia vyššie uvedeného a ich prípadný dopad na činnosť poisťovní alebo subjektov s poisťovníctvom spojených a poistné riziko s tým súvisiace.

Obsah seminára

  1. Riziká TZPO s dôrazom na poistné riziko. S významným rozšírením rizikových subjektov, sa zvyšujú nároky na regulované subjekty aj v oblasti TZPO. Existuje v súvislosti so zákonom TZPO riziko na strane klienta, ktoré môže mať zásadný dopad na poistný produkt a jej činnosť? Zameriame sa na riziká klientov a ich prípadný dopad na ich vzťah s poisťovňou resp. poistné plnenie. Druhy rizík spojených s TZPO na strane klienta, okrem rizika samotného trestného konania a uloženia trestu? Je možné identifikovať a správne vyhodnotiť poistné riziko v súvislosti s potencionálnym trestným konaním u klienta?
  2. Zmeny interných postupov. Bude v súvislosti s aplikáciou zákona o TZPO nevyhnutné zmeniť alebo upraviť interné postupy v súvislosti s Due Diligence alebo KYC procesmi? Ak áno, do akej miery? Ako postupovať v prípadoch odmietnutého poistného plnenia z titulu trestnej činnosti právnickej osoby?   
  3. Prevenčné opatrenia u klientov. Môže poisťovňa preniesť časť rizika TZPO na klienta, ak áno do akej miery? Aké sú možnosti poisťovne požadovať od klienta aktualizáciu dát a/alebo prevenciu TZPO?

Lektori

Dĺžka trvania

1/2 dňa, od 13:00-16:00 hod.

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail