IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Odhaľovanie a vyšetrovanie zamestnaneckých podvodov (Forenzný audit v organizácii)  

Odhaľovanie a vyšetrovanie zamestnaneckých podvodov (Forenzný audit v organizácii)

Účastníci

Interní audítori vo finančných inštitúciách, vedúci pracovníci zodpovední za prevenciu podvodov a compliance a ďalší zamestnanci, ktorí si pre výkon svojej práce potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti. 

Cieľ

Poskytnúť praktické skúsenosti z vedenia forenzných auditov v nefinančných spoločnostiach a aplikovať tieto skúsenosti a znalosti na prostredie finančných inštitúcií. Popísať základné charakteristiky podvodov, predstaviť nástroje a postupy na detekciu a prevenciu podvodov a uviesť odporúčania k efektívnemu vedeniu vyšetrovania podvodov. 

Obsah seminára

 • definícia podvodov v legislatíve a judikatúre - charakteristika podvodu, škody, trestu
 • príčiny vzniku zamestnaneckých podvodov
 • príznaky existencie zamestnaneckých podvodov
 • schémy zamestnaneckých podvodov
 • postupy vyšetrovania podvodov
  • základné informácie
  • plánovanie a stanovenie cieľov vyšetrovania
  • získavanie dôkazov
  • uskutočňovanie pohovorov
  • písanie správy
  • dáta a informácie
  • forenzné techniky a nástroje
  • odporúčania na efektívne vyšetrovanie
 • postupy po identifikácii podvodu
  • výsledky vyšetrovania a odporúčania právneho riešenia
  • súkromne
  • právne a trestno – právne
  • súdne konanie (určovacie žaloby, vydanie veci)
  • vymáhanie škody
 • zodpovednosť zamestnancov a štatutárnych orgánov
 • dôsledky porušenia zodpovednosti zamestnancov a štatutárnych orgánov
 • prípadová štúdia - konkrétny prípad vyšetrovania podvodov
  • stav firmy v priebehu podvodných aktivít
  • ako prebiehal podvod
  • indikátory podvodu
  • popis schém
  • vyšetrovacie postupy
  • prístup vlastníka a manažmentu
  • príklady porušenia kľúčových povinností/ zodpovedností zamestnancov a štatutárnych orgánov
  • výsledok vyšetrovania
  • dôsledky a dopady na manažment a zamestnancov

Lektori

špecialisti z danej problematiky z Českej republiky 

Dĺžka trvania

1 deň 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail