IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / NAJNOVŠIE TRENDY V PODVODOCH - reálne príklady z praxe a nastavenie opatrení na ich prevenciu a detekciu  

NAJNOVŠIE TRENDY V PODVODOCH - reálne príklady z praxe a nastavenie opatrení na ich prevenciu a detekciu

Účastníci

Interní audítori vo finančných inštitúciách, vedúci pracovníci zodpovední za prevenciu a detekciu podvodov, manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov (najmä úverových), aj pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s najnovšími trendmi v podvodoch. Poukázať na najčastejšie používané opatrenia a porovnanie ich účinnosti vo vzťahu k odhaleniu podvodu. Predstaviť význam riadenia rizika podvodov a porovnať stav na Slovensku so zahraničím. Na reálnych príkladoch podvodov z bankového sektoru vysvetliť motívy k spáchaniu podvodu. Ukázať nastavenie prevencie a detekcie podľa jednotlivých skutočných podvodov. 

Obsah seminára

1. Podvod - všeobecný úvod do problematiky.

 • Čo je podvod
 • Základné typy podvodov
 • Motivácia k spáchaniu podvodu

 2. Najnovšie trendy v podvodoch

 • Škody spôsobené hospodárskou kriminalitou
 • Spôsoby odhalenia podvodu
 • Zdroje informácií o podvodoch
 • Najpoužívanejšie opatrenia proti podvodom
 • Typický páchatelia
 • Dôvody pre neoznámenie podvodu

 3. Reálne príklady z bankovej praxe

 • „Modus Operandi“ – popis jednotlivých skutočných podvodov
 • Rozbor motivácie k spáchaniu podvodu
 • Určenie nedostatkov v rámci kontrolných mechanizmov

 4. Reálne príklady z praxe – návrh prevenčných opatrení

 • Analýza typu podvodu a navrhnutie prevencie

 5.Reálne príklady z praxe – návrh detekčných opatrení

 • Analýza typu podvodu a navrhnutie detekcie

 6.     Otázky a diskusia

Lektori

Ing. Miroslav Supek, senior konzultant v spoločnosti Deloitte Audit s.r.o., špecialista na oblasť podvodov, AML a compliance.

Dĺžka trvania

1deň

Cena

302 € bez DPH
362.4 € s DPH

Variabilný symbol

0776

Aktuálne termíny

24. 04. 2013 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail