IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Interný audit - definovanie a výber vzorky a možné riziká pri výbere vzorky.  

Interný audit - definovanie a výber vzorky a možné riziká pri výbere vzorky.

Účastníci

 • vedúci oddelení interného auditu a členovia auditného výboru
 • interní audítori a pracovníci oddelení vnútornej kontroly
 • vedúci oddelení riadenia kvality
 • špecialisti riadenia rizík

Cieľ

Seminár účastníkom prostredníctvom série príkladov poskytuje komplexný pohľad na výber vzorky integrujúci súvislosti medzi plánovaním a výberom vzorky, medzi chybou vo vzorke a v celej populácii, diskutuje vhodnosť jednotlivých metód pre rôzny účel testov a rôzne charaktery populácie.

Obsah seminára

 • úvodná diskusia:
  • porovnanie interného a externého auditu
  • komponenty auditného rizika
  • typy nesprávnosti
  • ciele interných kontrol
  • definovanie a výber vzorky pri rôznych typoch auditov
 • posúdenie prirodzených rizík – riziková analýza:
  • biznis analýza – externé prostredie a  interné biznis faktory
  • finančná analýza
  • analýza systému interných kontrol, systému účtovníctva, IT systému
  • analýza rizika podvodu
 • metódy výberu vzorky
  • riziko  pri  výbere  vzorky
  • veľkosť vzorky
  • štatistický a neštatistický výber vzorky
 • tolerované a očakávané chyby
 • extrapolácia záverov na celú populáciu
 • použitie vzorky pri testoch prevádzkovej efektívnosti kontrol
 • zhodnotenie výsledkov
 • cvičenia a príklady

Lektori

Ing. Ivan Paule, CA, FCCA

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

225.28 € bez DPH
270.34 € s DPH

Variabilný symbol

0943

Aktuálne termíny

27. 05. 2014 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail