IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Hodnotenie kvality interného auditu  

Hodnotenie kvality interného auditu

Účastníci

-         vedúci oddelení interného auditu a členovia auditného výboru

-         interní audítori a pracovníci oddelení vnútornej kontroly

-         vedúci oddelení riadenia kvality

-         členovia dozorných rád

Cieľ

Osvojenie si postupov pre zavádzanie a nastavenie Quality Self Assesment procesu v rámci činnosti  IA. Poskytnúť nástroj, ktorý pomôže Vašej spoločnosti kontinuálne monitorovať a zlepšovať činnosť interného auditu. Pomoc účastníkom pripraviť sa na externé zhodnocovanie kvality činnosti interného auditu. 

Obsah seminára

 • Koncept kvality 
  • činnosť interného bytu, štandardov pre hodnotenie kvality IA
  • TQM, ISO, Six Sigma  SOX – vplyv a implikácie týchto štandardov kvality na činnosť IA
  • prečo je proces QSA tak dôležitý
 • Benchmarking  s najlepším
  • prehľad aplikovateľných štandardov
  • hlavné body QSA – strategické plánovanie, pridaná hodnota auditného plánovania, personálne obsadzovanie a školenie, nezávislosť a objektivita
  • Benchmarking – zdroje a získané skúsenosti
  • QSA nástroje a ich aplikácie – prehľad, plány výkonov, meranie produktivity a kvality, školenia
  • cvičenie – aplikácie QSA nástrojov
 • Vytvorenie Vášho QSA procesu
  • kľúčové rozhodnutia- načasovanie QSA, rozsah, personálne obsadenie
  • dokumentácie výsledkov
  • report výsledkov – kto, ako, v akej forme, využitie výsledkov
  • cvičenie – vytváranie SQA procesu
 • Ako sa pripraviť na externé review zhodnotenia kvality
  • prehľad procesu externého zhodnotenia kvality
  • prístup nadnárodných poradenských firiem

Lektori

Ing. Sylvia Heidlerová, lektorka s  praktickými skúsenosťami v oblasti interného auditu v bankovom sektore, v privátnej sfére a v štátnych inštitúciách.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

202.21 € bez DPH
242.65 € s DPH

Variabilný symbol

0752

Aktuálne termíny

05. 11. 2013 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail