IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Forenzný audit - nástroj na detekciu podvodov  

Forenzný audit - nástroj na detekciu podvodov

Účastníci

Interní audítori vo finančných inštitúciách, špecialisti na riadenie operačných a kreditných rizík, vedúci pracovníci zodpovední za prevenciu podvodov a compliance. 

Cieľ

Poskytnúť praktické skúsenosti z vedenia forenzných auditov v nefinančných spoločnostiach a aplikovať tieto skúsenosti a znalosti na prostredie finančných inštitúcií. Popísať základné charakteristiky podvodov, predstaviť nástroje a postupy na detekciu a prevenciu podvodov a uviesť odporúčania k efektívnemu vedeniu vyšetrovania podvodov.

Obsah seminára

 • koncepcia a postupy forenzného auditu
 • konkrétne príklady podvodov
  • interný podvod vo finančnej inštitúcii
  • klientske podvody
 • forenzné techniky a nástroje
  • vyhľadanie neštandardností vo finančných výkazoch klientov (subjektov)
  • vyšetrovanie pozadia subjektov
  • vyhľadávanie prepojení medzi subjektmi
  • dátová analýza a vyhľadávanie neštandardných transakcií v portfóliu
  • preverenie dokumentácie
  • vedenie rozhovorov
 • zdroje dát a informácií
  • druhy dostupných elektronických údajov
  • charakteristika požadovanej dokumentácie
  • výber vzorky na testovanie
  • spracovanie a analýza dát
 • vybrané podvodné schémy
 • príznaky výskytu podvodov
 • oblasti využitia forenzného auditu vo finančnej inštitúcii
 • postupy po identifikácii podvodu
 • odporúčania pre efektívne odhaľovanie podvodov
 • nástroje na prevenciu podvodov
 • štatistiky podvodného konania

Lektori

Dĺžka trvania

1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail