IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Detekcia, vyšetrovanie a prevencia falšovanie finančných výkazov z pohľadu forenzného a finančného audítora a kriminalistu  

Detekcia, vyšetrovanie a prevencia falšovanie finančných výkazov z pohľadu forenzného a finančného audítora a kriminalistu

Účastníci

Interní audítori vo finančných inštitúciách, vedúci pracovníci zodpovední za prevenciu podvodov a compliance a ďalší zamestnanci, ktorí si pre výkon svojej práce potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti. 

Cieľ

Priblížiť problematiku odhaľovania, vyšetrovania a prevencie manipulácie finančných výkazov z troch odlišných pohľadov – forenzného audítora, finančného audítora a kriminalistu. Popísať štandardy na identifikáciu a prevenciu falšovania výkazov, ktoré boli zavedené na základe nedávnych účtovných škandálov. Predstaviť jednotlivé schémy manipulácie účtovných kníh, nástroje a postupy na ich detekciu a poskytnúť tipy na efektívnu prevenciu. V rámci každého bloku prednášky predstaviť vybrané skutočné prípady falšovania finančných výkazov. 

Obsah seminára

A. Pohľad finančného audítora

 • definovanie zodpovednosti audítora smerom k detekcii podvodov
  • Expectation gap medzi audítormi a verejnosťou
  • ISA 240
 • povinné procedúry audítora
 • motivácie vedenia firmy podvodne manipulovať účtovné závierky
 • finančný reporting – spôsoby akými sa robia podvody
 • Case study 1 – vybrané skutočné prípady

B. Pohľad forenzného audítora – vyšetrovateľa podvodov

 • etické a právne prostredie na detekciu a prevenciu podvodov – COSO a Sarbanes Oxley
 • rozdelenie a popis schém falšovania finančných výkazov
  • spôsoby ukrývania a manipulácie
  • príznaky výskytu
 • techniky detekcie a vyšetrovania
  • analýza finančných výkazov
  • dátové analýzy
  • porovnávanie
  • ďalšie techniky
 • nástroje prevencie
 • Case study 2– vybrané skutočné prípady

C. Pohľad kriminalistu – vyšetrovateľa podvodov

 • Je falšovanie finančných výkazov trestné?
  • Legislatíva SR a ČR
 • Postupy pri identifikovaní podozrenia z falšovania výkazov
  • nahlasovanie podozrení
  • dôkazy a ako ich získať
  • kde a ako oznámiť podozrenie z podvodu
  • je ťažké preukázať úmysel?
 • daňová kriminalita a skresľovanie údajov o stave hospodárenia a majetku
 • dáta s ktorými polícia pracuje
 • postupy vyšetrovania políciou
 • skúsenosti z vyšetrovania
 • odporúčania pre detekciu falšovania výkazov
 • Case study 3 – vybrané skutočné prípady

Lektori

špecialista z danej problematiky 

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail