IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Compliance a prevencia podvodov vo finančnej inštitúcii  

Compliance a prevencia podvodov vo finančnej inštitúcii

Účastníci

Vedúci pracovníci zodpovední za compliance a prevenciu podvodov vo finančných inšitúciach, interní audítori 

Cieľ

Poskytnúť praktické skúsenosti z pôsobenia na oddelení Compliance v banke a skúsenosti v detekcii, vyšetrovaní a prevencii podvodov v privátnych spoločnostiach a vo verejnej správe. Predstaviť nástroje a postupy detekcie, šetrenia a prevencie podvodov. Na základe praktických ukážok demonštrovať vybrané spôsoby detekcie a vyšetrovania neštandardných aktivít páchateľov. 

Obsah seminára

 • základné informácie a terminológia
 • úloha Compliance vo finančnej inštitúcii
  • štruktúra Compliance tímu
  • oddelenie Anti-money laundering
  • obecné Compliance
  • prevencia a detekcia
 • prevencia podvodov
  • pojem prevencie
  • politika prevencie podvodov
  • základné piliere prevencie
 • detekcia podvodov
  • charakteristika podvodníkov
  • druhy podvodných schém
  • príznaky podvodného správania
 • vyšetrovanie podvodov
  • postupy vyšetrovania
  • kritické oblasti vyšetrovania
  • vybrané nástroje vyšetrovania - vedenie interview
 • workshop - príklad na interview a vyšetrovanie podvodu
 • vybrané nástroje detekcie a prevencie podvodov:
  • získanie a preverovanie informácií o pozadí klientov
  • vyhľadávanie prepojení medzi klientmi a tretími stranami
  • postupy „Poznaj svojho klienta“ a „Poznaj svojho zamestnanca“
  • pre-employment screening nových zamestnancov
  • testovanie transakčných portfólií a vyhľadávanie neštandardností
 • workshop - príklad na odhalenie neštandardných transakcií
 • odporúčania na zlepšenie kontrolného systému
 • štatistiky výskytu podvodov na Slovensku

Lektori

špecialisti z danej problematiky 

Dĺžka trvania

1 deň 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail