IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Audit procesov v bankovníctve a finančníctve a techniky jeho mapovania  

Audit procesov v bankovníctve a finančníctve a techniky jeho mapovania

Účastníci

-         vedúci oddelení interného auditu a členovia auditného výboru

-         interní audítori a pracovníci oddelení vnútornej kontroly

-         vedúci oddelení riadenia kvality

-         špecialisti riadenia rizík

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s audítorskými nástrojmi a technikami, ktoré môžu použiť pri  audite  procesov  organizácie, za účelom rýchleho diagnostikovania stavu organizácie a návrhu najvhodnejších postupov terapie. Ukážky príkladov využitia týchto techník v praxi.

Obsah seminára

  • nástroje a techniky používané internými audítormi v bankovom audite,
  • techniky mapovania procesov,
  • identifikácia kľúčových cieľov a výstupov procesov,
  • riziková  analýza  procesov,  identifikácia kľúčových rizikových indikátorov ako báza pre identifikáciu procesov,
  • hodnotenie  efektívnosti  riadenia  rizík  v  procese  - analýza   základných príčin   ("root  cause")  hlavných  rizík  procesu,
  • hodnotenie  rôznych  scenárov  opatrení  na minimalizáciu  rizík  z hľadiska  ich  účinnosti  vo  väzbe  na  efektívne  plnenie  cieľov procesu.

Lektori

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail