IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Audit informačnej bezpečnosti  

Audit informačnej bezpečnosti

Účastníci

Interní audítori a interní audítori informačných systémov, bezpečnostní manažéri, manažéri a administrátori informačnej bezpečnosti, IT manažment, IT administrátori, manažéri kvality a všetci, ktorí si chcú rozšíriť a systematizovať svoje znalosti o audite informačnej bezpečnosti.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s východiskami a princípmi interného auditu so špecifickým zameraním na audit informačnej bezpečnosti, predstaviť relevantné medzinárodné štandardy a požiadavky slovenskej legislatívy na audit informačnej bezpečnosti vo finančných inštitúciách a rozobrať procesné a technické spôsoby vykonania auditu a na príkladoch z praxe ukázať, čo možno očakávať a čo nie od auditu informačnej bezpečnosti.

Obsah seminára

• Princípy auditu
   - etické správanie
   - objektívna prezentácia
   - náležitá pozornosť / rizikovo orientovaný prístup
   - nezávislosť
   - verifikovateľnosť / vytváranie reprezentatívnej auditnej vzorky

• Roly a zodpovednosti

• Auditné aktivity
   - ciele, kritériá, rozsah auditu
   - výkon auditu
   - techniky a nástroje procesného a technického auditu
   - príprava a prezentácia záverov auditu

• Následné audity

• Hodnotenie kompetencií audítora

Lektori

certifikovaný konzultant informačnej bezpečnosti s praktickými skúsenosťami s implementáciou a auditom informačnej bezpečnosti v bankovom sektore, v privátnej sfére, ako aj v štátnych inštitúciách

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail