IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Informačné syst... / Školenie pre správcu APS RBUZ v banke – prístup cez klienta Lotus Notes  

Školenie pre správcu APS RBUZ v banke – prístup cez klienta Lotus Notes

Účastníci

Zamestnanci bánk poverení funkciou správcu aplikačného programového systému Register bankových úverov a záruk, ktorí ovládajú prostredie MS Windows NT/2000/XP. 

Cieľ

Pripraviť účastníkov školenia na vykonávanie funkcie správcu APS RBUZ v banke s prístupom cez klienta Lotus Notes. 

Obsah seminára

  • Inštalácia a konfigurácia APS RBUZ na klientoch Lotus Notes v banke
  • Obsluha APS RBUZ (modul RBUZ_LNK) na úrovni používateľa APS RBUZ v banke
  • Pracovné postupy správcu APS RBUZ v banke a používateľa APS RBUZ v banke
  • Praktické odskúšanie vybraných činností APS RBUZ podľa potreby účastníka školenia.

Lektori

interní lektori NBS 

Dĺžka trvania

1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail