IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Informačné syst... / Školenie pre správcov a operátorov PS SIPS  

Školenie pre správcov a operátorov PS SIPS

Účastníci

Správcovia prevádzky a operátori platobného systému SIPS, ktorí ovládajú prostredie MS Windows 7.

Cieľ

Pripraviť účastníkov školenia na vykonávanie činností správcu a operátora prevádzky PS SIPS v banke. 

Obsah seminára

 • predstavenie platobného systému SIPS
 • popis platobného systému SIPS
  • typy používateľov v systéme
  • typy údajov odosielaných a prijímaných zúčtovacím centrom
 • príprava počítača pre prácu v PS SIPS
 • inštalácia systému SIPS
 • čipová karta
  • spôsob použitia čipovej karty v PS SIPS
  • konfigurácia čipovej karty
 • všeobecné pravidlá pre ovládanie grafického prostredia systému SIPS
 • prvá inicializácia SIPS servera
 • prevádzka servera účastníka
 • zálohovanie a obnova
 • záložný server
 • núdzový prenos údajov v PS SIPS
 • výmena kľúčov

Poznámka: Predmetom Školenia pre správcov a operátorov PS SIPS nie je školenie administrácie databázy MySQL.

Lektori

interný lektor NBS 

Dĺžka trvania

2 dni

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail