IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Informačné syst... / Školenie pre používateľov APS STATUS_DFT  

Školenie pre používateľov APS STATUS_DFT

Účastníci

Používatelia s pridelenými oprávneniami na prístup do systému STATUS_DFT, ktorí ovládajú prostredie Windows XP, resp. Windows 2000 a MS Excel 2003. Školenie v rozsahu používateľskej príručky je určené zamestnancom, ktorí začínajú pracovať s APS STATUS_DFT. 

Cieľ

Pripraviť účastníkov z vykazujúcich subjektov finančného trhu na prácu s aplikačným programovým systémom STATUS_DFT. 

Obsah seminára

 • popis funkcionality APS STATUS_DFT
 • typy a role používateľov v systéme, úlohy editora a zodpovednej osoby v systéme
 • všeobecné pravidlá pre ovládanie grafického prostredia APS STATUS_DFT
 • prístupové práva používateľov
 • typy výkazov - statické a dynamické výkazy
 • založenie vstupného výkazu v subjekte
 • editovanie statického a dynamického vstupného výkazu v subjekte
 • vnútrovýkazové, medzivýkazové a medzisubjektové kontroly
 • kontrola stĺpcov dynamických výkazov na číselníky
 • identifikácia a odstraňovanie chýb vo výkaze
 • importovanie a exportovanie XLS príloh dokumentu
 • zmena stavu výkazu editorom a zodpovednou osobou
 • komunikácia medzi používateľmi v APS
 • ostatné činnosti používateľa

Lektori

metodik odboru štatistiky NBS 

Dĺžka trvania

0,5 dňa 

Miesto konania

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
Bratislava 

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail