IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Informačné syst... / Školenie ICM TARGET2  

Školenie ICM TARGET2

Účastníci

Špecialisti útvarov platobného styku, back office, treasury, správcovia prevádzky SWIFT, ktorí budú monitorovať, riadiť a spracovávať platobné inštrukcie v systéme TARGET2. 

Cieľ

Naučiť účastníkov obsluhovať a používať užívateľské rozhranie ICM TARGET2 – informačný a kontrolný modul. Praktické inštruktáže budú realizované formou ukážok používania modulu ICM v U2A režime v testovacom prostredí TARGET2. 

Obsah seminára

  • základy používania ICM
  • vybrané prípadové štúdie použitia modulu ICM v praxi
  • denné spracovanie v systéme TARGET2
    • spracovanie platieb v module PM (Payment Module)
    • riadenie likvidity
  • procedúry pri uzatváraní prevádzkového dňa
  • používanie modulu SF (Standing Facility Module)
  • modul pre riadenie stavových údajov (Static Data Module)

Lektori

špecialisti z odboru platobného styku NBS 

Dĺžka trvania

1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail