IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Informačné syst... / Školenie APS STATUS pre správcov v bankách  

Školenie APS STATUS pre správcov v bankách

Účastníci

Školenie je určené správcom prevádzky APS STATUS v bankách/pobočkách zahraničných bánk, ktoré majú vlastný server, alebo pristupujú na komunikačný server NBS prostredníctvom replikácie. Účastníci musia vedieť pracovať v prostredí systému Lotus Notes. 

Požadované znalosti účastníkov školenia
U správcu systému APS STATUS sa predpokladá minimálne štandardná znalosť prostredia Lotus Notes a jeho administrácie a znalosť systému Windows 2000/Windows XP na administrátorskej úrovni. Odporúčaná je základná znalosť sietí LAN, WAN a replikácie. 

Cieľ

Cieľom je naučiť účastníka z banky/pobočky zahraničnej banky zabezpečovať inštalácie a prevádzkovanie systému APS STATUS v banke. 

Obsah seminára

 • úvod
 • prevádzkové prostredie APS STATUS
 • základné pokyny pre inštaláciu
 • nastavenia Windows
 • nastavenia MS Excel
 • inštalácia Lotus Notes Servera
 • vytvorenie a nastavenie lokálnej repliky
 • inštalácia Lotus Notes klienta
 • konfigurácia Lotus Notes klienta
 • inštalácia aplikácie APS STATUS vo vykazujúcom subjekte
 • správa systému APS STATUS
 • dodatočné nastavenia

Lektori

špecialisti v oblasti administrácie Lotus Notes 

Dĺžka trvania

4 hodiny 

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail