IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Informačné syst... / Školenie APS STATUS pre používateľov v bankách  

Školenie APS STATUS pre používateľov v bankách

MODUL STAVYD

Účastníci

Používatelia s pridelenými oprávneniami na prístup do systému STATUS, ktorí ovládajú prostredie Windows XP, resp. Windows 2000 a MS Excel 2003. 

Cieľ

Pripraviť účastníkov školenia na prácu s aplikačným programovým systémom STATUS v roli používateľa. 

Obsah seminára

 • popis funkcionality APS STATUS
 • typy a role používateľov v systéme
 • všeobecné pravidlá pre ovládanie grafického prostredia APS STATUS
 • prístupové práva používateľov
 • typy výkazov – statické a dynamické výkazy
 • založenie vstupného výkazu v subjekte
 • editovanie statického a dynamického vstupného výkazu v subjekte
 • vnútrovýkazové, medzivýkazové kontroly
 • kontrola stĺpcov dynamických výkazov na číselníky
 • identifikácia a odstraňovanie chýb vo výkaze
 • importovanie a exportovanie XLS príloh dokumentu
 • zmena stavu výkazu editorom, zodpovednou osobou a garantom
 • komunikácia medzi používateľmi v APS
 • ostatné činnosti používateľa

Lektori

interný lektor NBS 

Dĺžka trvania

6 hodín 

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail