IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Informačné syst... / MS Excel IIII: Podpora procesu plánovania a finančné analýzy  

MS Excel IIII: Podpora procesu plánovania a finančné analýzy

Účastníci

Vedúci oddelení, zamestnanci ekonomických, finančných, kontrolingových útvarov bánk a finančných inštitúcií, účtovníci, ako aj vedúci a manažéri, ktorí sa chcú zdokonaliť vo využívaní MS Excelu. 

Cieľ

Vytvoriť kompletnú plne automatizovanú plánovaciu aplikáciu odolnú proti implementačným i užívateľským chybám. Rozšíriť si znalosti práce s VBA (Visual Basic for Application) nadobudnuté v predchádzajúcich kurzoch, aby účastníci boli schopní riešiť a reagovať na nepredvídané situácie typu chýbajúci súbor vstupných údajov. 
Práca analytika z veľkej časti spočíva z neustáleho prenášania dát z jedného súboru do druhého, pričom ide o časovo zdĺhavý proces, ktorý je náročný i na presnosť prevádzaných operácií pričom tieto je možné prevádzať plne automatizovane. 

Obsah seminára

 • Aktualizácia dátového skladu
  • import údajov z excelovského súboru do dátového skladu
  • ošetrenie chyby pri neexistujúcom súbore
  • vytvorenie funkcie otvorenie súboru s predávanými parametrami
  • chyby v údajoch – identifikácia chybových položiek
  • automatizovaná tvorba a reaktualizácia číselníkov
 • Riadenie programu
  • automatizované spúšťanie makier pri otvorení/zatvorení aplikácie
  • návrh a praktické využitie formulárov
  • dialógové boxy ako nástroj komunikácie medzi užívateľom a aplikáciou
  • ovládacie prvky (ActiveX)
 • Automatizovaný import údajov zo súboru typu databáza (Access)
  • vytvorenie „dátového tunelu“ do databázy SQL Server a MS Access
  • import údajov s aktívnym filtrom
  • vytvorenie komplexnej funkcie importu údajov s riadenými parametrami
 • Procesná podpora finančnej analýzy a procesu plánovania
  • automatizovaná tvorba reportov podľa stredísk/účtov fixných nákladov
  • vytváranie excelovských súborov podľa zoznamu plánovacích užívateľov
  • automatizované rozosielanie vytvorených súborov cez e-mail
  • spätný import upravených údajov plánovacími užívateľmi do dátového skladu

Lektori

skúsený lektor z Českej republiky, špecialista na MS Excel 

Dĺžka trvania

2 dni

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail