IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Informačné syst... / MS Excel II: Dátový sklad a riadenie výstupov  

MS Excel II: Dátový sklad a riadenie výstupov

Účastníci

Zamestnanci bánk a finančných inštitúcií – pokročilí užívatelia, ktorí pracujú v útvaroch plánovania, kontrolingu, manažérskeho reportingu, finančného riadenia, analytických útvaroch, ako aj zamestnanci v ďalších útvaroch, ktorí pri svojej práci využívajú MS Excel. 

Cieľ

Dôkladne si precvičiť na rôznych modelových situáciách znalosť práce s najrozšírenejším kalkulátorom MS Excel a spoznať jeho pokročilé analytické a reportovacie funkcionality. 

Obsah seminára

  • makrá ako základ automatizácie: prehliadanie, krokovanie a úprava makier
  • činnosť makra po jednotlivých krokoch, návod na jeho sledovanie
  • tvorba zložitejších makier, ktoré dokážu viac ako samotné formátovanie alebo kopírovanie údajov
  • zápis do dátového skladu – tvorba algoritmu pre zapisovanie údajov do štruktúrovaného dátového skladu
  • ukážka spôsobu prevedenia zmien v systéme na jedenkrát namiesto mnohých ručných zásahov a opráv
  • analýza drill – down; odstránenie problému veľkého množstva výsledných tabuliek a grafov v MIS
  • algoritmy ktoré umožňujú prechod rôznymi úrovňami skupín výrobkov
  • automatizácia aplikácií: rozšírený dátový model o ďalšie funkcionality pre import a export údajov do ostatných aplikácií
  • ovládanie kontingenčných tabuliek pomocou makier

Lektori

skúsený lektor z Českej republiky, špecialista na MS Excel 

Dĺžka trvania

2 dni 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail