IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Finančné trhy / Základy teórie portfólia  

Základy teórie portfólia

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií zaoberajúci sa tvorbou portfólia, jeho oceňovaním, preceňovaním a správou. Pre úspešnú a aktívnu účasť na seminári je nutné ovládať MS Excel na dobrej úrovni, mať znalosti z matematickej analýzy (predovšetkým derivácie funkcií a hľadanie extrémov funkcie viac premenných) a aspoň základné znalosti zo štatistiky. Seminár je určený pre všetkých, ktorý sa chcú oboznámiť s Markowitzovou teóriou.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s najdôležitejšími teoretickými prístupmi a metodickými nástrojmi portfóliových analýz. Dôraz sa kladie na popis možností kvantifikácie charakteristík ako očakávaná výnosnosť, bezrizikové aktíva a riziko zmeny výnosnosti finančných aktív a portfólia. Na Markowitzovom modeli je vysvetľovaná množina efektívnych portfólií a s tým súvisiaci matematický model. Ďalej sa vysvetľuje model CAPM, z ktorého vychádza priamka CML a priamka SML. Prebraná látka je aplikovaná na reálne dáta. 

Obsah seminára

  1. Úvod do teórie portfólia, aktíva v teórii portfólia, kvantifikácia výnosnosti a rizika zmeny výnosnosti aktív (expertný prístup k odhadu výnosnosti a rizika, historický prístup k odhadu výnosnosti a rizika)
  2. Kvantifikácia očakávanej výnosnosti a zmeny výnosnosti portfólia (kovariančná matica, korelačná matica)
  3. Markowitzov (Mean Variance) model, efektívna množina (hranica)
  4. Bezrizikové aktívum (efektívna množina a bezriziková investícia), sell short (vplyv na efektívnu množinu), vypožičiavanie a zapožičiavanie (vplyv na efektívnu množinu)
  5. Matematické modely pre určenie podielov (váh) aktív v portfóliu (portfólio s minimálnym rizikom, s minimálnym rizikom a požadovanou výnosnosťou, tangenciálne portfólio)
  6. Jednoindexový (jednofaktorový) model, viacindexové (viacfaktorové) modely
  7. Modely rovnováhy na kapitálových trhoch, model oceňovania kapitálových aktív (CAPM), CML a SML
  8. Dôsledky pre určenie váh v portfóliu, Cut-off Rate

Harmonogram

prezentácia:                 23. 10. 2017     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:     23. 10. 2017     9.00 h
vyučovanie denne:                                9.00 h – 16.00 h

Lektori

Ing. Boris Šturc, CSc. - skúsený odborník v oblasti oceňovania, preceňovania a tvorby portfólia

Dĺžka trvania

2 dni (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Cena

239 € bez DPH
286.8 € s DPH

Variabilný symbol

1555

Aktuálne termíny

23. - 24. 10. 2017 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail