IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Finančné trhy / Technická analýza na finančných trhoch  

Technická analýza na finančných trhoch

Účastníci

Investori a všetci ostatní, cieľom ktorých je dosahovanie ziskov a majú záujem poznať všetko od základov technickej analýzy až po náročnejšie, komplexnejšie modely a cenové pohyby pri obchodovaní. 

Cieľ

Ukázať možnosti smerovania trhov, spôsoby zisťovania trendov a odhady dĺžky ich trvania, identifikovať situácie, ktoré signalizujú zmenu trendov, naučiť čítať grafy používané profesionálmi pri analýzach cenového vývoja. Technická analýza je odpoveďou na tieto otázky. 

Obsah seminára

 • Charakteristika technickej analýzy
  • Filozofia a logika technickej analýzy, Technická a fundamentálna analýza
  • Analýza verzus časovanie, Flexibilita technickej analýzy
  • Chartisti a fundamentalisti
  • Ekonomické predpovede a technická analýza, Technická analýza akcií a futures
  • Kritika technickej analýzy
 • Dow theory
  • Dowova teória a jej princípy
  • Kritika, trendy fázy trendu Dowovej teórie
 • Typy grafov
  • Bar chart, Line chart, Point & figure chart, Candlesticks – sviečkové grafy
 • Trend
  • Kategórie trendu, hranice odporu a podpory(support, resistance)
  • Psychológia hraníc odporu a podpory
  • Zmeny trendu
 • Trendové čiary
  • Rastúca a klesajúca trendová čiara,Prelomenie trendu
  • Fan principle, Sklon trendovej čiary
 • Trendový kanál
  • Prelomenie trendového kanálu, Cenový návrat, Deň obratu
 • Cenové medzery
  • Typy a popis cenových medzier
 • Cenové modely
  • Modely obratu a pokračovania trendu
  • Spoločné črty modelov
 • Cenové modely obratu
  • Head & Shoulder
  • Triple tops and bottoms, Double tops and bottoms
  • Saurces & spikes
 • Cenové modely pokračovania trendu
  • Trojuholníky, Zástavky a vlajky, Klinové formácie
  • Taktiky obchodovania pri jednotlivých modeloch
 • Objem a otvorený záujem
  • Objem obchodov, objemy a cena , On balance volume
 • Dlhodobé grafy
  • Týždenné, mesačné, obraty trendu, Grafy a inflácia
 • Kĺzavé priemery
  • Jednoduchý, lineárne vážený kĺzavý priemer, exponenciálny kĺzavý priemer
  • Používanie kĺzavých priemerov, mantinely kĺzavého priemeru (Bollinger Band)
 • Oscilátory
  • Trendy, fungovanie, použitie a interpretácia
  • Momentum
  • Commodity Channel Index, Relative Strength IndexRSI)
  • Stochastic (K%D), RSI a stochastics, MACD
 • Sviečkové grafy
  • Základné sviečkové grafy a ich čítanie
 • Modely sviečkových grafov

Seminár má interaktívny charakter, jednotlivé lekcie dopĺňa riadená diskusia a analýza praktických situácií. 

Lektori

odborník s praxou v oblasti investičného bankovníctva 

Dĺžka trvania

1 deň 

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail