IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Finančné trhy / TRADE FINANCE  

TRADE FINANCE

Dokumentárny akreditív v praxi, aktuálne novinky z praxe, nové ISBP 745 a ich dopad na preskúmanie dokumentov

Účastníci

Špecifický seminár určený zamestnancom v oblasti otvorenej ekonomiky zahraničného obchodu.

Cieľ

Komplexne zoznámiť účastníkov s problematikou využitia dokumentárneho akreditívu pri dovoze a vývoze s dôrazom na prax. Obsah je určený predovšetkým  zamestnancom oddelení trade finance bank (back office) a podpory predaja (front office).

Obsah seminára

  • Nové Názory bankovej komisie ICC týkajúce sa akreditívov

         - nové názory týkajúce sa UCP 600

         - relevantné ustanovenie ISBP 745

         - diskusia

  • Revízia ISBP – hlavné zmeny v revidovaných ISBP 745 - všeobecné časti, zmenky a určenie splatnosti, faktúry

         - hlavné zmeny, dôsledky zmien

         - diskusia

  • Revízia ISBP – hlavné zmeny v revidovaných ISBP 745 - dopravné dokumenty

        - hlavné zmeny a ich dôsledky

        - diskusia

  • Revízia ISBP– hlavné zmeny v revidovaných ISBP 745 – poistné a ostatné dokumenty

       - hlavné zmeny a ich dôsledky

       - diskusia

  • Akreditívy v praxi

       -chybné a problematické podmienky v akreditívoch

       -nezrovnalosti v dokumentoch - príklady

Interaktívny seminár je prakticky orientovaný, jednotlivé témy dopĺňa riadená diskusia a analýza  konkrétnych situácií.

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:           9.00 h
vyučovanie:                     9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Účastníci dostanú ako študijný materiál  odbornú publikáciu Pavla Andrleho “Examination of documents under documentary credits“ (bežná cena 60 EUR).

Lektori

Pavel Andrle, špecialista s bohatými zahraničnými skúsenosťami, lektor IFC v rámci Global Trade Finance Program, tajomník bankovej komisie pri ICC ČR. Člen bankovej komisie ICC pôsobiaci ako tvorca medzinárodných pravidiel pre akreditívy, inkasá  a standby akreditívy. Je autorom publikácie Dokumentárny akreditív v praxi a dalších publikací.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

185.42 € bez DPH
222.5 € s DPH

Variabilný symbol

1222

Aktuálne termíny

16. 05. 2016 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail