IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Finančné trhy / Real Estate closed end funds - market, products, construction  

Real Estate closed end funds - market, products, construction

v spolupráci s Europäische Akademie für Finanzplanung

seminár v anglickom jazyku

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, nezávislí finanční sprostredkovatelia a poradcovia.  

Cieľ

The aim of the seminar is to show the meaning of Closed End Funds and its investment possibilities in the context of diversified Asset Allocation.

Obsah seminára

  • Market for closed end funds and general basics
  • Different types of asset constructions
  • Construction of Real Estate closed end funds
  • Cycles of Real Estate closed end funds
  • Examination requirements
  • Information sources  

Harmonogram

prezentácia:                                                                                                                                               8.45 h – 9.00 h

otvorenie:                                                                                                                                                  9.00 h

seminár:                                                                                                                                                    9.00 h – 16.00 h

Lektori

Dr. Christian Thöne

-          študoval ekonómiu v Marburgu a Göttingene, Master of Science na univerzite v Nottinghame, postgraduálne štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave

-          od roku 1999 pôsobí ako generálny riaditeľ Pálffy & Thöne Real Estate Consultant, Lipsko

-          ako pedagóg pôsobí na rôznych akadémiách a univerzitách v Lipsku, Stuttgarte a v Európskej akadémii pre finančné plánovanie

Mark Hülk

-          absolvoval odbornú prípravu a stáže na rôznych akadémiách v Nemecku

-          od roku 2003 poskytuje poradenskú činnosť v štyroch fondoch nehnuteľností

-          prehľad a poradenstvo v oblasti uzavretých fondov, sprostredkovanie

-          ako lektor pôsobí na Vysokej škole Biberach

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

327.18 € bez DPH
392.62 € s DPH

Variabilný symbol

632

Aktuálne termíny

31. 05. 2012

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Dominika Haringová
tel.: 02/5787 3535
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail