IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Finančné trhy / Neue Regulierung für Finanzdienstleister - Anforderungen an die Beratungspraxis  

Neue Regulierung für Finanzdienstleister - Anforderungen an die Beratungspraxis

v spolupráci s Europäische Akademie für Finanzplanung

seminár v nemeckom jazyku

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, predovšetkým vrcholoví finanční manažéri, špecialisti, ktorí obchodujú na finančných trhoch, a interní audítori.

Cieľ

-          analýza potrieb spotrebiteľov

-          vplyv investičných rozhodnutí v dlhodobom horizonte

-          kompletný proces od hľadania údajov, finančné plánovanie až po odporúčanie finančných produktov

Obsah seminára

  • Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen
  • Dei aktuellen Gesetzesinitiativen zur Anlegerschutzgesetzgebung
  • Anforderungen and die Beratungspraxis - Der Beratungsprozess
  • Praxisbeispiel

Harmonogram

prezentácia:                                                                                                                                               8.45 h – 9.00 h

otvorenie:                                                                                                                                                  9.00 h

vyučovanie:                                                                                                                                              9.00 h – 16.00 h

Lektori

Reiner Jurretzek

-          vyštudoval menovú politiku na Goetheho Univerzite vo Frankfurte nad Mohanom

-          je autorom niekoľkých publikácií na tému finančné plánovanie

-          riaditeľ Nemeckej asociácie pre finančné plánovanie

-          aktívne prednáša na medzinárodných kongresoch (Brusel, Ženeva, Luxemburg, Paríž, Praha, Varšava, Viedeň, Zurich)

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

292.11 € bez DPH
350.53 € s DPH

Variabilný symbol

631

Aktuálne termíny

02. 05. 2012

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Dominika Haringová
tel.: 02/5787 3535
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail