IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Finančné trhy / Komoditné trhy a reálne investície  

Komoditné trhy a reálne investície

Účastníci

Odborní zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, zamestnanci firiem, ktorí sa zaoberajú obchodovaním na komoditných trhoch.

Cieľ

Informovať o obchodných platformách pre komodity – burzách  a mimoburzových  trhoch, typológii komoditných trhov, o ich historickom vývoji, o možnostiach investovania do komodít a  o vzťahoch s ekonomickým cyklom, o korelácii akciových a komoditných trhov.

Obsah seminára

 • Komoditné trhy a ich úloha v globálnej ekonomike
  • špecifiká, typológia, vývoj
 • Obchodovanie na komoditných trhoch
  • spôsoby investovania, možnosti investovania do komodít, komoditné indexy
 • Energetické komodity
  • charakteristika hlavných energetických surovín - ropa, ropné deriváty, zemný plyn, uhlie, urán, ich použitie, dopyt a ponuka
 • Vzácne kovy
  • zlato a vzácne kovy, vzťah medzi vývojom ceny zlata a inými druhmi vzácnych kovov
 • Priemyselné kovy
  • železo, oceľ, hliník, meď a pod., dopyt, ponuka využitie a zmeny v priebehu 20. storočia, vplyv hospodárskeho cyklu, strategický trh vzácnych zemín
 • Poľnohospodárske komodity
  • rastlinné a živočíšne produkty, špecifiká trhu s poľnohospodárskymi produktmi, vývoj a nebezpečenstvo potravinovej krízy
 • Reálne investície
  • drahokamy a umenie, špecifiká trhu diamantov, riziká pri investovaní do diamantov, stanovenie ceny diamantov, vývoj trhu, iné formy drahokamov
 • Investovanie do umenia a umeleckých predmetov
  • stanovenie ceny umeleckých predmetov, spôsoby aukcie, služby bánk pre drahokamy a umelecké hodnoty
 • Investovanie na trhu nehnuteľností
  • nehnuteľnosť ako úžitkový predmet a investičný prostriedok, cenový vývoj na trhu nehnuteľností, parametre jeho hodnotenia a typológia nehnuteľností, indexy na trhu nehnuteľností a väzba na akciové trhy
 • Pôda, voda vzduch – komodity budúcnosti
  • nenahraditeľnosť pôdy, využitie z hľadiska investičných príležitostí, stanovenie ceny pôdy, voda a jej typológia, investovanie do kvality vodných zdrojov, obchodovanie s emisiami v medzinárodnom kontexte

Lektori

Odborníci v oblasti komoditného obchodovania 

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail