FinTech a inovácie

 • Cena kurzu
  168€
 • Najbližší termín
  03. 10. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

FinTech a inovácie

Ciele

Oboznámiť účastníkov s oblasťou FinTech a inováciami na základnej úrovni. Účastník porozumie aktuálnym moderným trendom vo finančnej oblasti najmä z vecného a metodického hľadiska. Pojem „FinTech“ je vo svojej podstate skrátenie a spojenie slov - financie a technológie. Ide o prepojenie správy a vedenia financií s technologickým sektorom, ktorý zahŕňa: internet, mobilné a sociálne technológie, big data, umelú inteligenciu, crowdfunding, blockchain a mnoho ďalších. Ide o všetko to, čo prispieva k inovácii súčasného finančného systému.

Účastníci

Zamestnanci finančného sektora, ktorí chcú získať a rozšíriť si základné vedomosti ohľadom finančných inovácií a technológií. Seminár poskytne všeobecné základné pojmy, vysvetlenie a prehľad aktuálnych trendov vo svete a na Slovensku.

Obsah seminára

Časť 1: (R) evolúcia v bankovníctve

 • Úvodný vedomostný kvíz
 • 4. priemyselná revolúcia
 • Generácie ...X, Y, Z, α, ...
 • Dopady finančnej krízy z roku 2007
 • Metodika: vznik, vývin, klasifikácia a prehľad najznámejších FinTech spoločností
 • Mapa sveta podľa FinTech (USA, Európa, juhovýchodná Ázia, Afrika...)
 • FinTech 100 lídri (z roku 2017)
 • TOP FinTech „influencers“
 • Google, Apple, Facebook, Amazon (bank?)
 • Digitálne banky

Časť 2: Súčasné globálne trendy

 • FinTech v platobnom styku
 • Trendy v E-commerce
 • Crowdfunding / P2P lending
 • Blockchain (alebo DLT – distributed ledger technology)
 • Kryptomeny (Bitcoin, Ether, Dodgecoin, Litecoin, ...)
 • Regtech, Legaltech
 • Insuretech
 • Financovanie FinTech
 • Hlavné bariéry v rozvoji FinTech
 • Záverečný vedomostný kvíz

 

Prezentácia ako aj názory autora sú osobné a nie sú oficiálnym postojom Národnej banky Slovenska k danej problematike.

Lektori

Anna Sedliaková, MA v súčasnosti pôsobí v Národnej banke Slovenska na Odbore platobných systémov. Je držiteľkou certifikátu v oblasti FinTech z Univerzity v Hong Kongu.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

03. 10. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 02/5787 3541
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 16.00 h

Cena

140 € bez DPH
168 € s DPH

Variabilný symbol

1734


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.