IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Finančné trhy / Aktualizácia pravidiel na preskúmanie dokumentov predkladaných pod akreditívy  

Aktualizácia pravidiel na preskúmanie dokumentov predkladaných pod akreditívy

Účastníci

Špecifický seminár určený zamestnancom v oblasti otvorenej ekonomiky zahraničného obchodu.

Cieľ

Komplexne zoznámiť účastníkov s problematikou dokumentárneho akreditívu pri dovoze a vývoze s dôrazom na prax. Obsah je určený predovšetkým  zamestnancom oddelení trade finance bank (back office) a podpory predaja (front office).

Obsah seminára

 • Aktuálne podmienky v praxi, podmienky akreditívov
  • Dokumentárny akreditív – cyklus, záväzky bánk
  • Problematika zmeny akreditívov
 • Importný akreditív
  • Príkaz na vystavenie dokumentárneho akreditívu
  • Podmienky akreditívu z pohľadu dovozcu – časté chyby v praxi
 • Exportný akreditív
  • Avizovanie, potvrdenie akreditívov
  • Podmienky akreditívov z pohľadu vývozcu
  • Časté chyby v praxi
  • Preskúmanie dokumentov
 • Problematika preskúmania dopravných dokumentov
  • Podpisovanie konosamentov
  • Naloďovacie doložky
  • Problémy multimodálnych dopravných dokumentov
  • Nové názory bankovej komisie ICC
 • Problematika preskúmania poistných dokumentov podľa ISBP 745
  • Problematické podmienky akreditívov v praxi
  • Preskúmanie poistných dokumentov podľa UCP 600 a ISBP 745
  • Najčastejšie chyby v praxi a ako im predchádzať
 • Riadená diskusia, príklady

                                                                                       

Interaktívny seminár je prakticky orientovaný, jednotlivé témy dopĺňa riadená diskusia a analýza  konkrétnych situácií

Lektori

špecialista pre akreditívy a inkasá s bohatými praktickými skúsenosťami

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail