IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Číselné zručnosti: Ako si vylepšiť pamäť ?  

Číselné zručnosti: Ako si vylepšiť pamäť ?

Účastníci
Seminár je určený všetkým zamestnancom bánk, poisťovní, finančných a iných inštitúcií, pracujúcich s veľkým množstvom informácií a čísiel, ktoré si potrebujú zapamätať. Pamäťový tréning Vám umožní zlepšiť Vašu efektivitu práce, a tým podať vynikajúce pracovné výkony.

Cieľ
 Seminár je kombináciou náučného worshopu so zábavnými úlohami. Seminár priblíži slabé stránky ľudskej pamäti, ale tiež fantastické možnosti jej rozvíjania a posilnenia využívaním správnych techník a stratégií pre zlepšenie zapamätania si informácií.
 
Obsah seminára
- Ktoré mentálne schopnosti sú predpokladom úspešnej pamäti a ako ich môžeme využívať ?
- Stratégie pamäťového tréningu – spracovanie informácií do ľahko zapamätateľnej formy.
- Prečo nám pamäť zlyháva a ako „nakopnúť“ dlhodobú pamäť ?
- Zabúdanie a opakovanie. Ako nato?
- Pamäťové techniky a stratégie správneho prístupu pri práci s informáciami slovného i číselného charakteru (napr. zapamätanie si údajov prezentácie, zapamätanie si článkov, dôležitých faktov, mien osôb, číselných údajov, prípravy na obchodné rokovanie)

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail