IBV / Projekty / Vedieť viac  

Vedieť viac

Hlavným cieľom predkladaného projektu je prepojenie dlhodobo pretrvávajúcej medzery medzi teóriou a praxou, t.j. doplniť teoretické vedomosti účastníkov z oblasti riadenia rizík a prepojiť ich s praktickými skúsenosťami. Medzi ďalšie ciele môžeme zaradiť aj snahu inštitútu využiť dlhoročné skúsenosti v oblasti finančného vzdelávania a podieľať sa tak na skvalitňovaní prípravy budúcich manažérov a zamestnancov uvedených organizácií a inštitúcií, umožniť im stretnutie s lektorom s dlhoročnými medzinárodnými skúsenosťami v oblasti riadenia rizík, ako aj s odborníkmi z bankovej praxe v rámci interaktívnej diskusie, aby získali realistickejší pohľad na danú problematiku a dozvedeli sa priamo od odborníkov z bánk a praxe, na čo sa majú počas štúdia zamerať, aby sa lepšie uplatnili na trhu práce.

Pozvánka na seminár 30.10.2013

Lektor:

Mr. Gunter DeuberDirector, Economics and Financial Markets Research, Head of CEE Research, RaiffeisenBank International, Vienna, previously Senior Economist, Deutsche Bank Research, GlobalRisk Analysis, Emerging Markets team, Deutsche Bank, Frankfurt a.M. and Analyst,Economics and Financial Markets Research, Raiffeisen Zentralbank Österreich, Vienna. Mr.Deuber is a frequent speaker at landmark events of the (CEE) financial industry and guestlecturer at several universities and the Joint Vienna Institute (JVI).

Projekt bol podporený Nadáciou Tatra banky.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail