Workshop

V priestoroch Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. sa uskutočnil v dňoch 12. a 13. februára 2013 workshop pre vybraných stredoškolských pedagógov, na ktorom sa zúčastnili stredoškolskí učitelia z nasledovných stredných škôl pôsobiacich v Bratislave:

  • Ÿ Gymnázium A. Einsteina
  • Ÿ Spojená škola Tilgnerova
  • Ÿ Škola pre nadané deti
  • Ÿ  Gymnázium I. Horvátha
  • Ÿ Gymnázium L. Sáru
  • Ÿ Obchodná akadémia Imricha Karvaša

 

Workshop viedol skúsený lektor – odborník z praxe, ktorý sa podieľal aj na vytvorení výučbového manuálu. Počas trvania workshopu sa účastníci podujatia aktívne zapojili do diskusie a mali tak možnosť na základe vzájomnej výmeny skúseností  teória – prax, ovplyvniť aj tvorbu manuálu a „ušiť si ho na mieru“ tak, aby sa čo najefektívnejšie dal využiť vo vyučovacom procese.