IBV / Projekty / FinGramotnost / Aktivity  

Aktivity

V rámci projektu sa uskutočnili a v mesiacoch apríl - máj uskutočnia nasledovné aktivity, zamerané na dosiahnutie cieľa – zlepšenie finančnej gramotnosti mládeže na stredných školách.

Fázy projektu:

  1. prípravná fáza - bola zameraná na oslovenie stredných škôl na území Bratislavy a výber stredoškolských učiteľov, ktorí sa zúčastnia ďalších aktivít
  2. úvodné testovanie vedomostí žiakov – úvodné testovanie aktuálnej úrovne vedomostí z oblasti finančnej gramotnosti sa uskutočnilo v priestoroch inštitútu na vybranej vzorke žiakov
  3. školenie stredoškolských učiteľov – v dňoch 12. a 13. februára  2013 sa v priestoroch Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. uskutočnil workshop pre vybraných stredoškolských pedagógov. Workshop viedol skúsený lektor – odborník z praxe, ktorý sa podieľal aj na vytvorení výučbového manuálu. Počas trvania workshopu sa účastníci podujatia aktívne zapojili do diskusie a mali tak možnosť na základe vzájomnej výmeny skúseností – teória – prax ovplyvniť aj tvorbu manuálu a „ušiť si ho na mieru“ tak, aby sa čo najefektívnejšie dal využiť vo vyučovacom procese.
  4. vytvorenie učebného manuálu „Finančná gramotnosť“– pri tvorbe manuálu lektor – odborník z praxe, vzal do úvahy aj pripomienky pedagógov stredných škôl, ktoré odzneli v rámci diskusie počas workshopu. Učebný manuál je uverejnený na našej stránke a je bezplatne dostupný pre všetkých záujemcov.
  5. transfer vedomostí –v priebehu mesiaca apríl vyškolení pedagógovia využijú získané poznatky v rámci vyučovacieho procesu, tak aby došlo k zvýšeniu finančnej gramotnosti žiakov. Efektivita transféru vedomostí na žiakov bude posúdená v ďalšej fáze projektu
  6. testovanie žiakov po transfére  vedomostí – opätovné testovanie úrovne vedomostí sa uskutoční na vybranej vzorke žiakov, pričom cieľom projektu je dosiahnuť zlepšenie aspoň o 30 % bodov oproti nameraným vedomostiam pri úvodnom testovaní pred spustením projektu.

Okrem už spomenutých jednotlivých fáz projektu bol vytvorený krátky informačný leták, ktorý inštitút distribuoval v tlačenej aj elektronickej verzii na stredné školy na Slovensku.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail