IBV / Projekty / FinGramotnost  

Finančná gramotnosť do školských lavíc

Projekt "Finančná gramotnosť do školských lavíc" je určený pedagógom a žiakom stredných škôl Bratislavy. Ide o pilotnú aktivitu zameranú na transfer vedomostí z oblasti finančnej gramotnosti pre dospievajúcu mládež. V súčasnom zlom stave vedomosti širokej verejnosti o predmetnej problematike a v čase ekonomických turbelencií je zvlášť dôležité snažiť sa čo najlepšie pripraviť nové generácie na samostatný život, čo je nosnou myšlienkou projektu.

Úroveň vedomostí v oblasti finančnej gramotnosti obyvateľstva Slovenska je jedna z najnižších v rámci Európskej únie. Dôkazom je aj neustále narastajúce množstvo osobných bankrotov ľudí, ktorí z dôvodu absencie potrebných základných znalostí z oblasti finančnej gramotnosti prišli o svoje celoživotné úspory, resp. sa zadlžili v nebankových inštitúciách, ktoré dlhodobo ťažia z nevedomosti obyvateľstva.

Pri súčasnom zlom stave vedomostí širokej verejnosti o predmetnej problematike a v čase ekonomických turbulencií je zvlášť dôležité snažiť sa čo najlepšie pripraviť nové generácie na samostatný život, čo je nosnou myšlienkou projektu, ktorý sa mohol uskutočniť vďaka podpore Nadácie Orange v  rámci programu Školy pre budúcnosť.

Okrem prípravy mladej generácie je dôležitá aj príprava učiteľov na správny transfer finančných vedomostí na ich zverencov – študentov stredných škôl, pretože práve oni sú primárnou skupinou tejto projektovej aktivity.

Cieľové skupiny projektu:

  1. učitelia stredných škôl, ktorí tvoria primárnu skupinu
  2. žiaci stredných škôl, ktorí tvoria sekundárnu skupinu

Ciele projektu:

  1. Pripraviť učiteľov na výučbu finančnej gramotnosti prostredníctvom workshopu za účasti profesionálneho lektora.
  2. Vytvoriť učebný materiál, ktorý bude slúžiť ako oporný bod pre výučbu finančnej gramotnosti na slovenských školách.
  3. Preniesť vedomosti z učiteľa na žiaka v rámci stredných škôl v Bratislave.
  4. Zlepšiť finančnú gramotnosť mládeže na stredných školách.
    • špecifický cieľ: zvýšiť úroveň znalostí predmetnej problematiky na vybranej vzorke mládeže z Bratislavy o minimálne 30 percentuálnych bodov

Ďalšie informácie

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail