IBV / Projekty / Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:Európa investujúca do vidieckych oblastí  

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:Európa investujúca do vidieckych oblastí

Európsky hospodársky fond pre rozvoj vidieka

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. realizuje projekt s názvom
Vzdelávanie zamestnancov poľnohospodárskych subjektov (roľnícke a poľnohospodárske družstvá) v oblasti analýzy ich ekonomickej pozície s následným odborným poradenským servisom (za účelom udržania ich finančnej stability a následným finančným napredovaním) 

Projekt je realizovaný vďaka podpore Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí a je zároveň súčasťou aktivít súvisiacich s naplnením cieľov Programu rozvoja vidieka SR v období rokov 2007 - 2013. 

Trvanie realizácie projektu: 05/2010-11/2010

Ciele projektu: prehĺbiť ekonomické znalosti a zručnosti najmä tých zamestnancov poľnohospodárskych subjektov, ktorí sú zodpovední za riadenie a zabezpečenie finančnej stability subjektu, finančné plánovanie a monitorovanie vývoja tých faktorov, ktoré môžu ohroziť zdravie ekonomického vývoja. 

Cieľovou skupinou je manažment a špecialisti ekonomických útvarov poľnohospodárskych subjektov (roľnícke a poľnohospodárske družstvá), vrátane tých, ktorých zámerom je rozšíriť podnikateľské aktivity aj o projekty v rámci rozvoja agroturistiky v rámci Nitrianskeho, Trenčianskeho, Žilinského a Prešovského samosprávneho kraja. 

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail