IBV / Projekty / Európska integrácia na slovenských školách  

Európska integrácia na slovenských školách

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, prostredníctvom Katedry európskych politík FEŠRR, získala v rámci Programu celoživotného vzdelávania 2007 - 2013 (LLP) Sub-Program Jean Monnet – Kľúčová aktivita 1 - Informačné a výskumné aktivity pre „Učenie o EÚ v škole“ projekt pod názvom

„Európska integrácia na slovenských školách“.
357581-LLP-1-2011-1-SK-AJM-ICS

Iniciatíva „Učenie o EÚ v škole“ je konkrétnou odpoveďou Európskej komisie na požiadavku Európskeho  parlamentu, v ktorej sa stanovuje, že Program celoživotného vzdelávania „by mal obsahovať opatrenia na  podporu občianskeho vzdelávania o európskom demokratickom občianstve vrátane štúdií o Európe a Európskej únii na stredných školách v členských štátoch EÚ“. Významný prínos daného projektu môžeme vidieť aj v nadviazaní spolupráce medzi Univerzitou a stredoškolským prostredím.


Projekt bol realizovaný v spolupráci s IBV NBS, n. o. a s podporou Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku.

Internetová stránka projektu

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail