IBV / O nás / Certifikáty kvality  

Certifikáty kvality

IBV NBS, n.o., pravidelne sleduje a vyhodnocuje spokojnosť účastníkov po absolvovaní vzdelávacieho podujatia formou špecializovaných dotazníkov. 

V dotazníkoch, ktoré sú anonymné majú účastníci možnosť vyjadriť spokojnosť, alebo pripomienky a názory na splnenie cieľov podujatia; na odbornosť lektorov a úroveň ich lektorských zručností; študijné materiály; aktuálnosť prednášanej problematiky a jej prepojenosť s praxou; použité príklady a prípadové štúdie; dĺžku trvania vzdelávacieho podujatia; prípadne celkové organizačné zabezpečenie podujatia. 

Spätná väzba získaná od účastníkov, ich hodnotenia, pripomienky a návrhy poskytujú cenné informácie, ktoré IBV NBS, n.o. využíva pri zvyšovaní úrovne kvality a efektívnosti uskutočňovaných vzdelávacích podujatí.

ISO 9001:2008 Sledovanie a vyhodnocovanie spokojnosti účastníkov vzdelávacích podujatí je v súlade so zavedeným systémom manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008. 

Inštitút preto priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania služieb bankového vzdelávania vrátane využitia týchto služieb Národnou bankou Slovenska a jednotlivými bankami. 

O kvalite poskytovaných služieb svedčí skutočnosť, že Inštitút je certifikovaný podľa medzinárodnej normy systému manažérstva kvality ISO 9001:2008 s anglickou akreditáciou. 

zobraziť certifikát ISO
zobraziť politiku kvality IBV NBS, n.o.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail