IBV / Vzdelávanie / Jazykové vzdelá... / Public Speaking Skills  

Public Speaking Skills

Účastníci

Business specialists and middle management

Cieľ

Prepare professionals for public speaking and presentations – obtain hints how to effectively

present for different audience, how to deal with arguments and questions, how to be understandable and convincing and how to achieve professional success via speeches and presentations.

Obsah seminára

Planning and structuring

 • The real reasons for presenting
 • Adapting to different levels of understanding
 • Tailor content and delivery for different audiences
 • Location & meeting setting
  Body language
 • Speaking confidently to large or small groups
 • Rehearsing options for high stake public speaking
 • The difference between how we think we are doing and how we really are doing
  • The psychology of presenting
  • The myths and rules about what you are and are not allowed to do

Delivery

 • Starting the speech
  • Turning points
  • Summary/ Wrap up
  • Moderating discussion
  • How audiences and speakers interact
  • How to make use of that interaction
  • Ways of getting ideas across that are entertaining and stimulating

Rhetorical techniques

 • Using more creative approaches to presenting
 • Increased confidence in the presenting arena
 • Passion

Handling questions

 • Dealing with getting wrong-footed, dealing with arguments and questions

Harmonogram

prezentácia:      8:00 –  8:15

výučba:            8:15 – 17:00 (obed 12:00-13:00)

Lektori

Manuel Serrano is an independent business trainer who provides training services to companies and individuals for more than 10 years. He has Bachelor of Applied Science degree from Antrophology, University of Maryland and over 20 years working experience from various businesses and job positions. 

Dĺžka trvania

2 days

Cena

245.22 € bez DPH
294.26 € s DPH

Variabilný symbol

1430

Aktuálne termíny

26. - 27. 04. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Emília Farkašová
tel.: 02/5787 3531
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail