Presentation Skills

 • Cena kurzu
  164.88€
 • Najbližší termín
  21. 11. 2017
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Presentation Skills

Ciele

There are a number of things that contribute to the success of a good presentation; new and unusual content, a clear structure, a good sense of timing, an imaginative use of visual aids and the ability to make people think. But above and beyond all of these is enthusiasm.Skilled presenters share something in common, enthusiasm, both for their subject and for the business of presenting it.

Through discussions, case studies and hands-on activities, participants will learn how to plan, write, edit and deliver their products or services. 

Účastníci

Staff and managers who are involved in, or who will be involved in making presentations in English.

Obsah seminára

 • Planning your presentation
 • Talking about processes / procedures / products
 • Referring backwards and to visuals
 • Being engaging / persuasive / motivational
 • Talking about advantages and disadvantages (effective vocabulary)
 • The ways of talking about facts, figures and trends
 • Clarifying effectively and supporting evidence
 • Summarizing

Lektori

Philip Brooksis a Senior Teacher withSlovak English Language Studio.

Fully qualified (Cambridge DELTA -Diploma in English Language Teaching to Adults), he has more than 18 years English teaching experience, as well as previous experience of business in the UK. He specialises in teaching Business English and Legal English.

Dĺžka trvania

1 day

Aktuálne termíny

21. 11. 2017 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Emília Farkašová
 02/5787 3531
 

Harmonogram

Výučba a prezentácia:   9.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00

Obed:  12.00 -13.00

                                                                                                                                                                                                       

Cena

137.4 € bez DPH
164.88 € s DPH

Variabilný symbol

1582

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.