IBV / Ďalšie služby / Prenájom miestností  

Prenájom miestností

IBV NBS, n.o. ponúka prenájom nasledovných miestností vhodných na organizovanie vzdelávacích podujatí. V prípade objednávky väčšieho rozsahu je možné uplatniť zľavu.

Prenájom učební Cena bez DPH 20% DPH Cena v EUR
učebňa 503 – 50 účastníkov
veľká prednášková učebňa
152,50 30,50 183,00
učebňa 508 – 9 účastníkov 83,33 16,67 100,00
učebňa 602 - pre 30 účastníkov 96,67 19,33 116,00
učebňa 604 - pre 30 účastníkov 96,67 19,33 116,00
učebňa 606 - počítačová učebňa – 14 osôb 193,33 38,67 232,00
učebňa 608 - jazyková učebňa – 15 osôb 83,33 16,67 100,00
učebňa 609 - pre 18 účastníkov 83,33 16,67 100,00

Učebňa Učebňa Učebňa

Učebňa Učebňa Učebňa

Učebňa

Cena učební je stanovená na 1 pracovný deň, tzn. 8 hodín. V cene prenájmu je zahrnuté použitie didaktickej techniky. V budove IBV NBS, n.o. je k dispozícii WIFI pripojenie zdarma.
Môžeme zabezpečiť rozmnoženie materiálov a ich zviazanie jedna strana 0,10 EUR (s DPH).

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail