IBV / Ďalšie služby / Odborná literatúra  

Odborná literatúra

Selected Papers of the 4th International Conference on E-money , Cards and Payments

Zborník príspevkov z konferencie „4th International Conference on E-money , Cards and Payments“ obsahuje vybrané  články autorov v oblasti platobných služieb (2017).

Právo pre bankovú prax - objednávka publikácie

Právo pre bankovú prax pozostáva z deviatich, logicky na seba nadväzujúcich kapitol a čitateľovi ponúka široké spektrum tém týkajúcich sa bankového práva. Vychádza z právnych predpisov finančného práva, najmä zo zákonov o bankách, NBS, cenných papieroch a investičných službách, platobných službách, dohľade nad finančným trhom, poisťovníctve, kolektívnom investovaní, starobnom dôchodkovom sporení, doplnkovom dôchodkovom sporení, finančnom sprostredkovaní, zavedení meny euro v Slovenskej republike ale aj z predpisov občianskeho a obchodného práva, ktoré upravujú vznik, zmeny a zánik vzťahov bánk s klientmi. Je jedinečnou publikáciou, ktorá je určená nielen pre bankovú prax.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail